Niebanalnie o giełdzie

W roku szkolnym 2018/2019 Fundacja GPW rozpoczęła realizację nowego projektu edukacyjnego: „Niebanalnie o giełdzie”.

Projekt adresowany jest do nauczycieli przedmiotów zawierających treści ekonomiczne (w szczególności Podstawy Przedsiębiorczości, Wiedza o społeczeństwie, Geografia, Historia, Matematyka)

Korzyści z udziału w projekcie jest wiele: 

  • Rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie nauczania o rynku kapitałowym 
  • Zdobycie wiedzy o atrakcyjnych, nowoczesnych i innowacyjnych formach nauczania i narzędziach edukacyjnych
  • Tworzenie własnych narzędzi do prowadzenia lekcji
  • Wymiana doświadczeń z wykładowcami i nauczycielami
  • Materiały dydaktyczne dla nauczycieli (podręcznik „Niebanalnie o giełdzie”) oraz dla klas (gry edukacyjne)
  • Dostęp do materiałów edukacyjnych on-line – filmu edukacyjnego i scenariuszy lekcji

 Jednym z elementów projektu jest również gra edukacyjna „Kawiarenki”. Egzemplarze gry edukacyjnej „Kawiarenki” dla swoich klas otrzymali wszyscy nauczyciele uczestniczący w lokalnych szkoleniach. Z naszej szkoły w szkoleniu, które odbyło się w lutym na Uniwersytecie Ekonomicznym uczestniczyła p. Barbara Cynk.                                                         

Dla swoich klas przywiozła 6 egzemplarzy Gry edukacyjnej „Kawiarenki”

  • Celem gry jest nauka prowadzenia własnej firmy i obliczania jej sytuacji finansowej, uwrażliwiając na konsekwencje podejmowania nieprzemyślanych, ryzykownych decyzji oraz wagę oszczędzania i inwestowania środków finansowych dla utrzymania płynności finansowej firmy.
  • Gra wymaga od uczestników planowania przyszłych inwestycji, przewidywania i obliczania różnego rodzaju kosztów, a także zwraca uwagę, że w biznesie mogą przytrafić się nieprzewidziane sytuacje, na które warto być przygotowanym.
  • Sukces w grze zależy zarówno od planowania i mądrego inwestowania, ale także od tego, z jakimi sytuacjami przyjdzie zmierzyć się uczestnikom na rynku.

W grze uczestniczą wszyscy uczniowie w klasie, dzielonej na maksymalnie 6 osobowe zespoły. Na lekcjach przedsiębiorczości przetestowali już „Kawiarenki” uczniowie klas 1C i 1D