II etap Szkolnej Internetowe Gry Giełdowej

25 lutego – 29 marca 2019

II etap Gry polega na inwestowaniu środków pieniężnych na rynku kontraktów terminowych na indeksy WIG20 i mWIG40, waluty oraz w kontrakty akcyjne. Każdy Zespół na początku II etapu otrzymuje do dyspozycji wirtualne środki w kwocie 10 000 zł. i jest zobligowany do dokonania co najmniej jednej operacji w ciągu pierwszych 7 dni od momentu rozpoczęcia II etapu. W przeciwnym razie Zespół zostanie wykluczony z gry.

Dziesięć najlepszych Zespołów z rankingu II etapu, które wzięły wcześniej udział w I etapie SIGG, zostanie zakwalifikowanych do Finału. Ranking po zakończeniu II etapu gry zostanie ogłoszony do dnia 2 kwietnia 2019 na stronie www.sigg.gpw.pl. W II etapie gry z naszej szkoły bierze udział 14 zespołów. Są to: 4 money, Biznesu Janusze, BOŃSKO SQUAA, DPMA, Duże Mruczki, Dziki Team, Iskra Trzeszczydrzewoszyce, Królowie przedsiębiorczości, Nowohuckie przedsiębiorstwo, Podjazd997, Siostry Pudliszki, Tornado, TURBICA TEAM, X-PREDATORY-X

Powodzenia w pomnażaniu środków !