KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW

Zapraszamy:

KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW od 11 do  15 marca 2019
  
Otwarte Soboty: 16 marca i 27 kwietnia 2019
 
 Dzień Otwarty Szkoły – 14 marca 2019