XIV Międzyszkolny konkurs

XIV Międzyszkolny Konkurs

na najlepszego ucznia w zawodzie: